Dạy vẽ cho bé Hải Phòng

Các bạn nhỏ ở Foxei ArtStu Hải Phòng được học vẽ như thế nào?

Năng lực ở đây không phải là khả năng vẽ mà là khả năng tiếp thu, khả năng quan sát và phân tích hình ảnh… Nói cách khác là phân theo các biểu hiện của năng khiếu nói trên. Dễ hiểu tại sao một em bé 7 tuổi, ngồi cùng chị 12 tuổi vẽ cùng 1 tranh và học theo chị rất nhanh. Cũng không khó hiểu tại sao, con hay: “Không biết vẽ gì” mặc dù chép tranh lại rất đẹp. Vậy nên ở Foxei con được yêu vẽ và phát triển toàn bộ các kỹ năng dần dần.

Xem thêm